No Image
January 3, 2022
ตอบคำถามสำหรับแม่บ้าน ทำไมสามีไม่ขยันมีเซ็กส์

  รู้หรือไม่ว่าหลายครอบครัวไม่ได้มีเซ็กส์กันทุกวัน พอดีบ้านมาและหลายคนเข้าใจว่าครอบครัวส่วนใหญ่ก็แต่งงานกันแล้วก็น่าจะต้องมีอะไรกันทุกคืน หรือยังไงน้อยก็ต้องนอนดูหนังโป๊แล้วมีอารมณ์กันบ้างแหละ แนวครอบครัวหลายๆครอบครัวมักจะเจอปัญหาคือเรื่องที่สามีไม่ขยันมีเซ็กส์ ไม่ว่าจะเล้าโลมหรือกระตุ้นด้วยวิธีไหนก็ดูจะไม่เป็นผล บางทีเอาหนังโป๊มาให้ดูก็ยังไม่ขึ้น ฉันทำให้ภรรยาและหลายๆคนรู้สึกวิตกกังวลว่าเกิดอะไรผิดปกติกับสามีของเราหรือเปล่า วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้สามีของเราไม่ขยันมีเซ็กส์ ความเครียด เพราะเมื่ออยู่ในช่วงสร้างครอบครัวหรือเพิ่งลงหลักปักฐานกัน ผู้ชายนั้นจะต้องแบกรับภาระต่าง ๆ มีหลายสิ่งที่ต้องดูแล ทำให้อาจต้องคิดถึงวิธีการหาเงินเพิ่มขึ้นทั้งวัน จนเรื่องเซ็กส์ถูกตัดทิ้งออกไปจากหัว เพราะทั้งวันก็เหนื่อยจนถึงบ้านก็อยากพักผ่อนแล้ว ทำให้จำเป็นที่ภรรยาจะต้องดูแลถามไถ่ปัญหาตลอด เพื่อช่วยกันแก้ไขหาทางออกเพื่อชีวิตคู่ที่ดีขึ้นครับ ติดหนังโป๊…

January 3, 2022
ตอบคำถามสำหรับแม่บ้าน ทำไมสามีไม่ขยันมีเซ็กส์

  รู้หรือไม่ว่าหลายครอบครัวไม่ได้มีเซ็กส์กันทุกวัน พอดีบ้านมาและหลายคนเข้าใจว่าครอบครัวส่วนใหญ่ก็แต่งงานกันแล้วก็น่าจะต้องมีอะไรกันทุกคืน หรือยังไงน้อยก็ต้องนอนดูหนังโป๊แล้วมีอารมณ์กันบ้างแหละ แนวครอบครัวหลายๆครอบครัวมักจะเจอปัญหาคือเรื่องที่สามีไม่ขยันมีเซ็กส์ ไม่ว่าจะเล้าโลมหรือกระตุ้นด้วยวิธีไหนก็ดูจะไม่เป็นผล บางทีเอาหนังโป๊มาให้ดูก็ยังไม่ขึ้น ฉันทำให้ภรรยาและหลายๆคนรู้สึกวิตกกังวลว่าเกิดอะไรผิดปกติกับสามีของเราหรือเปล่า วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้สามีของเราไม่ขยันมีเซ็กส์ ความเครียด เพราะเมื่ออยู่ในช่วงสร้างครอบครัวหรือเพิ่งลงหลักปักฐานกัน ผู้ชายนั้นจะต้องแบกรับภาระต่าง ๆ มีหลายสิ่งที่ต้องดูแล ทำให้อาจต้องคิดถึงวิธีการหาเงินเพิ่มขึ้นทั้งวัน จนเรื่องเซ็กส์ถูกตัดทิ้งออกไปจากหัว เพราะทั้งวันก็เหนื่อยจนถึงบ้านก็อยากพักผ่อนแล้ว ทำให้จำเป็นที่ภรรยาจะต้องดูแลถามไถ่ปัญหาตลอด เพื่อช่วยกันแก้ไขหาทางออกเพื่อชีวิตคู่ที่ดีขึ้นครับ ติดหนังโป๊…

No Image
January 3, 2022
ตอบคำถามสำหรับแม่บ้าน ทำไมสามีไม่ขยันมีเซ็กส์

  รู้หรือไม่ว่าหลายครอบครัวไม่ได้มีเซ็กส์กันทุกวัน พอดีบ้านมาและหลายคนเข้าใจว่าครอบครัวส่วนใหญ่ก็แต่งงานกันแล้วก็น่าจะต้องมีอะไรกันทุกคืน หรือยังไงน้อยก็ต้องนอนดูหนังโป๊แล้วมีอารมณ์กันบ้างแหละ แนวครอบครัวหลายๆครอบครัวมักจะเจอปัญหาคือเรื่องที่สามีไม่ขยันมีเซ็กส์ ไม่ว่าจะเล้าโลมหรือกระตุ้นด้วยวิธีไหนก็ดูจะไม่เป็นผล บางทีเอาหนังโป๊มาให้ดูก็ยังไม่ขึ้น ฉันทำให้ภรรยาและหลายๆคนรู้สึกวิตกกังวลว่าเกิดอะไรผิดปกติกับสามีของเราหรือเปล่า วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้สามีของเราไม่ขยันมีเซ็กส์ ความเครียด เพราะเมื่ออยู่ในช่วงสร้างครอบครัวหรือเพิ่งลงหลักปักฐานกัน ผู้ชายนั้นจะต้องแบกรับภาระต่าง ๆ มีหลายสิ่งที่ต้องดูแล ทำให้อาจต้องคิดถึงวิธีการหาเงินเพิ่มขึ้นทั้งวัน จนเรื่องเซ็กส์ถูกตัดทิ้งออกไปจากหัว เพราะทั้งวันก็เหนื่อยจนถึงบ้านก็อยากพักผ่อนแล้ว ทำให้จำเป็นที่ภรรยาจะต้องดูแลถามไถ่ปัญหาตลอด เพื่อช่วยกันแก้ไขหาทางออกเพื่อชีวิตคู่ที่ดีขึ้นครับ ติดหนังโป๊…

No Image
ตอบคำถามสำหรับแม่บ้าน ทำไมสามีไม่ขยันมีเซ็กส์
January 3, 2022

  รู้หรือไม่ว่าหลายครอบครัวไม่ได้มีเซ็กส์กันทุกวัน พอดีบ้านมาและหลายคนเข้าใจว่าครอบครัวส่วนใหญ่ก็แต่งงานกันแล้วก็น่าจะต้องมีอะไรกันทุกคืน หรือยังไงน้อยก็ต้องนอนดูหนังโป๊แล้วมีอารมณ์กันบ้างแหละ แนวครอบครัวหลายๆครอบครัวมักจะเจอปัญหาคือเรื่องที่สามีไม่ขยันมีเซ็กส์ ไม่ว่าจะเล้าโลมหรือกระตุ้นด้วยวิธีไหนก็ดูจะไม่เป็นผล บางทีเอาหนังโป๊มาให้ดูก็ยังไม่ขึ้น ฉันทำให้ภรรยาและหลายๆคนรู้สึกวิตกกังวลว่าเกิดอะไรผิดปกติกับสามีของเราหรือเปล่า วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้สามีของเราไม่ขยันมีเซ็กส์ ความเครียด เพราะเมื่ออยู่ในช่วงสร้างครอบครัวหรือเพิ่งลงหลักปักฐานกัน ผู้ชายนั้นจะต้องแบกรับภาระต่าง ๆ มีหลายสิ่งที่ต้องดูแล ทำให้อาจต้องคิดถึงวิธีการหาเงินเพิ่มขึ้นทั้งวัน จนเรื่องเซ็กส์ถูกตัดทิ้งออกไปจากหัว เพราะทั้งวันก็เหนื่อยจนถึงบ้านก็อยากพักผ่อนแล้ว ทำให้จำเป็นที่ภรรยาจะต้องดูแลถามไถ่ปัญหาตลอด เพื่อช่วยกันแก้ไขหาทางออกเพื่อชีวิตคู่ที่ดีขึ้นครับ ติดหนังโป๊…

ตอบคำถามสำหรับแม่บ้าน ทำไมสามีไม่ขยันมีเซ็กส์
January 3, 2022

  รู้หรือไม่ว่าหลายครอบครัวไม่ได้มีเซ็กส์กันทุกวัน พอดีบ้านมาและหลายคนเข้าใจว่าครอบครัวส่วนใหญ่ก็แต่งงานกันแล้วก็น่าจะต้องมีอะไรกันทุกคืน หรือยังไงน้อยก็ต้องนอนดูหนังโป๊แล้วมีอารมณ์กันบ้างแหละ แนวครอบครัวหลายๆครอบครัวมักจะเจอปัญหาคือเรื่องที่สามีไม่ขยันมีเซ็กส์ ไม่ว่าจะเล้าโลมหรือกระตุ้นด้วยวิธีไหนก็ดูจะไม่เป็นผล บางทีเอาหนังโป๊มาให้ดูก็ยังไม่ขึ้น ฉันทำให้ภรรยาและหลายๆคนรู้สึกวิตกกังวลว่าเกิดอะไรผิดปกติกับสามีของเราหรือเปล่า วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้สามีของเราไม่ขยันมีเซ็กส์ ความเครียด เพราะเมื่ออยู่ในช่วงสร้างครอบครัวหรือเพิ่งลงหลักปักฐานกัน ผู้ชายนั้นจะต้องแบกรับภาระต่าง ๆ มีหลายสิ่งที่ต้องดูแล ทำให้อาจต้องคิดถึงวิธีการหาเงินเพิ่มขึ้นทั้งวัน จนเรื่องเซ็กส์ถูกตัดทิ้งออกไปจากหัว เพราะทั้งวันก็เหนื่อยจนถึงบ้านก็อยากพักผ่อนแล้ว ทำให้จำเป็นที่ภรรยาจะต้องดูแลถามไถ่ปัญหาตลอด เพื่อช่วยกันแก้ไขหาทางออกเพื่อชีวิตคู่ที่ดีขึ้นครับ ติดหนังโป๊…

ดีค่ะวันนี้เรื่องที่เราจะมาแชร์เป็นเรื่องราวของเราเองชื่อว่าเอ๋ยอีกอย่างเรื่องนี้เป็นประสบการณ์แรกด้วยเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อเราอายุได้19 ปีสมัยนั้นมีคนตามจีบเราอยู่หลายคนแต่มันจะมีอยู่คนหนึ่งที่เรารู้สึกไม่ชอบเอาซะเลยเขาชื่อว่าพี่เบิร์ดเขาแก่กว่าเราหลายปีแล้วตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรกับเขาด้วยเราก็บอกเขาตลอดว่าเห็นเขาเป็นแค่พี่ชายมีอยู่วันหนึ่งที่พี่เขาแอบมาหาเราที่บ้านซึ่งตอนนั้นไม่มีใครอยู่เลยและตัวเขาเองก็ไม่น่าจะรู้ว่าเอ๋ย

ผมและเมียอยู่กินมานานแต่ก็ยังไม่มีลูกเสียทีเราทั้งคู่ทำงานอยู่โรงงานแห่งหนึ่งเป็นโรงงานเย็บผ้าและถุงเท้าขนาดใหญ่มีคนงานหลายร้อยคนซึ่งทำให้เราทั้งคู่มีเพื่อนสนิทอยู่มากและผมก็ได้เช่าบ้านอยู่แถวที่ทำงานและบอกไว้ก่อนเลยว่าผมกับเมียชอบเรื่องสวิงกิ้งอะไรแบบนี้มากเมื่อดูหนังเอ็กทีไรผมกับเมียก็เล่นเสียวจนได้ขึ้นสวรรค์กันไปทุกทีแต่ก็ยังไม่เคยลองเรื่องแปลกๆแบบในดูหนังเอ็กอย่างการให้เมียไปเอากับคน

มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นโรคที่พบได้เป็นอันดับ 4 ของชายไทยและยังมีอัตราผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นทุกปีจากการศึกษาของต่างประเทศพบว่าชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปมีความเสี่ยง มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่ที่ร้อยละ 16.7 2 ส่วนผู้ชายที่มีอายุประมาณ 60 ปีมีโอกาสตรวจเจอมะเร็งต่อมลูกหมากร้อยละ 50-60 ความเสี่ยงของโรคจะเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น และอาจจะสูงขึ้นถึงร้อยละ 80 ของผู้ชายที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป ขนาดคนอายุมาก ถึงจะดูหนัง18+ไม่ไหวก็ยังเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่ดี

ปัจจุบันการวิ่งเป็นกีฬายอดฮิตและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของใครหลายๆ คน เมื่อก่อนเราคงใช้เวลาว่างดูหนัง x แต่เดี๋ยวนี้หลายๆคนนำเวลาที่ใช้ดูหนัง x มาเปลี่ยนเป็นการวิ่ง การวิ่งนั้นเป็นกิจกรรม การออกกำลังกายที่ง่ายและมีประโยชน์ในช่วยในเรื่องของการประหยัดเวลาไม่ต้องเน้นอุปกรณ์ และยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ รวมถึงการปรับระดับอารมณ์ให้สดชื่นขึ้นอีกด้วย

  รู้หรือไม่ว่าหลายครอบครัวไม่ได้มีเซ็กส์กันทุกวัน พอดีบ้านมาและหลายคนเข้าใจว่าครอบครัวส่วนใหญ่ก็แต่งงานกันแล้วก็น่าจะต้องมีอะไรกันทุกคืน หรือยังไงน้อยก็ต้องนอนดูหนังโป๊แล้วมีอารมณ์กันบ้างแหละ แนวครอบครัวหลายๆครอบครัวมักจะเจอปัญหาคือเรื่องที่สามีไม่ขยันมีเซ็กส์ ไม่ว่าจะเล้าโลมหรือกระตุ้นด้วยวิธีไหนก็ดูจะไม่เป็นผล บางทีเอาหนังโป๊มาให้ดูก็ยังไม่ขึ้น ฉันทำให้ภรรยาและหลายๆคนรู้สึกวิตกกังวลว่าเกิดอะไรผิดปกติกับสามีของเราหรือเปล่า วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้สามีของเราไม่ขยันมีเซ็กส์ ความเครียด เพราะเมื่ออยู่ในช่วงสร้างครอบครัวหรือเพิ่งลงหลักปักฐานกัน ผู้ชายนั้นจะต้องแบกรับภาระต่าง ๆ มีหลายสิ่งที่ต้องดูแล ทำให้อาจต้องคิดถึงวิธีการหาเงินเพิ่มขึ้นทั้งวัน จนเรื่องเซ็กส์ถูกตัดทิ้งออกไปจากหัว เพราะทั้งวันก็เหนื่อยจนถึงบ้านก็อยากพักผ่อนแล้ว ทำให้จำเป็นที่ภรรยาจะต้องดูแลถามไถ่ปัญหาตลอด เพื่อช่วยกันแก้ไขหาทางออกเพื่อชีวิตคู่ที่ดีขึ้นครับ ติดหนังโป๊…